จดทะเบียนบริษัท

คำค้นมีรายได้ที่ปรึกษา ถ้าเกินปีละ 1,800,000 บาท ต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan037ตอบ: ถ้ารายได้ต่อปีเกิน 1,800,000 ต่อปี ต้องยื่นเรื่องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจด Vat ด้วยค่ะ และต้องยื่น แบบ ภ.พ.30 เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยค่ะ wanwan008
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

กระบี่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 814 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และเครื่องบินการเดินทางไป กระบี่โดยรถยนต์:จากกรุงเทพฯ ไปกระบี่ได้ 2 เส้นทาง คือ1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่า...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

หัก ณ ที่จ่าย ออกโดยกระทำการแทนได้หรือไม่
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

กําลังอยู่ระหว่างการฝึกหัดงานสอบบัญชีธุรกิจ และยังสอบผ่านไม่ครบทุกวิชาจะได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีหรือไม่ ? ... +++ไม่ได้รับผลกระทบสิทธิหน้าที่ของท่านในด้านการฝึกหัดงานสอบบัญชี การรายงาน การทดสอบความรู้ รวมทั้งการสะสมผลการทดสอบของแต่ละ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

รถกระบะเคลมภาษีคืนได้ไหมค่ะ เพราะว่าซื้อมาใช้ในกิจการค่ะ wanwan020 ตอบ: ซื้อรถกระบะมาเป็นทรัพย์สินของกิจการ กิจการสามารถนำมาขอภาษีคืนได้ค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ค่าปรับที่กระทรวงพาณิชย์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ wanwan036ตอบ: wanwan032 wanwan018 wanwan019
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 – 17.00ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกบ เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและที่บึงนี้มีการเล่นเจ็ตสกี พายเรือแคนู มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธารามการเดินทาง จากกรุงเทพฯ ไ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ความร่วมมือระดับสากลในการพัฒนาและยกระดับความรู้นักบัญชีไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายเต เค ลวน(Mr.Tay Kay Luan) ผู้อำนวยการสถาบันเอซีซีเอ ภาคพื้นเอเซียและออสเตรเลีย (The Associa...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ภาพกิจกรรมอบรมสัมมนา : “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีไทย สู่มาตรฐานบัญชีสากล”สภา วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดสัมมน...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกระทรวงพาณิชย์แล้วต้องทำอย่างไรต่อค่ะ wanwan020ตอบ: การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพทุกรอบสามปี ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบสามปี โดยในแต่ละรอบต้องมีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงแล...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน