จดทะเบียนบริษัท

คำค้น           การทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันหมายความว่า เมื่อมีการรับจ่ายใด ๆ เกิดขึ้น พนักงานบัญชีได้บันทึกบัญชีทันทีไม่ได้ปล่อยให้ข้ามวันหรือหลาย ๆ วันจึงมาทำที  ซึ่งเสี่ยงต่อการเข้าตรวจอย่างกะทันหันจากหน่วยงานที่รับผิดชอ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
54 ผู้ชม

          หากอยากขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทหรือกิจการกำหนดไว้ นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้สินค้าที่มีอยู่นั้นติดตลาดหรือเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางได้อย่างไร เราต้องทำการตลาดดังต่อไปนี้ 1.การออกแบบตราสิ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
65 ผู้ชม

          บางคนชอบเลี้ยงปลาและมีตู้ปลาไว้ในบ้านเพื่อตกแต่งเป็นความสวยงาม แต่บางคนก็อาจจะเลี้ยงปลาเพราะว่าเป็นความเชื่อ เลี้ยงปลาเพราะความเป็นสิริมงคล เลี้ยงปลาเพราะว่าเชื่อในเรื่องของการเสริมฮวงจุ้ย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาเพ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
68 ผู้ชม

บ้านย่อมมักจะมีการปลูกต้นไม้ หรือมีการจัดสวย ในการตกแต่งสวนที่มีความสวยงาม และกลมกลืนไปกับตัวบ้าน แต่ในการจัดสวนนั้น ก็จะต้องมีการจัดตำแหน่งที่ถูกต้องอีกด้วย เนื่องจากในทางตำราทางด้านฮวงจุ้ย มีความเชื่อกันว่า ตำแหน่งการจัดสวนจะส่งผลดีต่อพลัง และดวงชะ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
64 ผู้ชม

          คุณพ่อคุณแม่ยุคนี้คงทราบกันดีถึงภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น และถ้าลองคิดถึงวันที่ลูกน้อยของคุณเข้าสู่วัยเรียน คุณจะต้องวางแผนการเงินอย่างไร คงเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่สร้างความหนักใจให้คุณพ่อคุณแม่เช่นกัน ดังนั้นการวางแผนกา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
61 ผู้ชม

          ก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวเราต้องทำการวางแผนให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนค่าตั๋วเครื่องบิน วิธีการจองเครื่องบินราคาถูก การจองที่พักดีๆ เราก็ต้องทำการวางแผนให้ดีก่อนการท่องเที่ยวทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวในประเทศหรือ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
56 ผู้ชม

                      ลักษณะของระบบบัญชีนั้น จะเป็นในส่วนของสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ข้อมูลจริงๆในการบนทึกการทำบัญชี ต้องอมีความเที่ยงตรงในการดำเนินงาน ต้องมีรายการเงินอย่างละเอียดทุกรายการ ทำให้สา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
94 ผู้ชม

                     สำหรับคนที่บันทึกบัญชีส่วนตัวอยู่เป็นประจำคงทราบดีแล้วว่า การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้ช่วยในหลายเรื่อง ซึ่งสามารถจำแนกได้ในสิ่งที่ให้ประโยชน์ ส่วนคนที่ยังไม่ได้ทำบัญช...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
59 ผู้ชม

              หากคุณเป็นเจ้าของกิจการประเภทร้านค้าและอื่น ๆ การทำบัญชีมีความสำคัญมาก เนื่องจากสินค้าในร้านค่อนข้างมีความหลากหลาย และถ้าคุณไม่มีพนักงานบัญชีก็สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่ยากนักหากคุณเข้าใจระบบบัญชี การร...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
67 ผู้ชม

                   การทำระบบบัญชี ก็เป็นงานศิลปะของการนำรายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก ที่มีการจัดหมวดหมู่ สรุปผลและวิเคราะห์หรือตีความอย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นการจดบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกี่...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
74 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน