จดทะเบียนบริษัท

คำค้นอยากทราบว่า บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน จำเป็นต้องทำบัญชีด้วยหรือไม่คะตอบ: ขึ้นอยู่กับว่าเป็นธุรกิจที่มีประกาศของกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ต้องจัดทำบัญชี หรือไม่ในขณะนี้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บุคคลธรรมดา หรือห้าง...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ขอความกรุณาช่วยแนะนำเรื่องการจดทะเบียนการค้าหน่อยนะคะ อยากทราบรายละเอียด ค่าใช้จ่าย และเอกสารต่างๆหน่อยคะในการเปิดร้านเสริมสวย wanwan020ตอบ: ในกรณีจัดตั้งร้านเสริมสวย ถือเป็นธุรกิจบริการที่ทะเบียนพาณิชย์ร้านค้า/บุคคลธรรมดาประกาศยกเว้น ไม่...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

การลงบัญชี ทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระ 25 % ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan020ตอบ: ทุนจดทะเบียน 1 ล้านแต่เรียกชำระแล้ว 25 % หมายถึงว่า หุ้นส่วนนำเงินสดมาลงทุนเรียบร้อยแล้ว 250,000 ค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนตั้งบริษัท ไม่ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ wanwan017ตอบ: wanwan025 wanwan026 wanwan011
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ค้าขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าไหม wanwan035ตอบ: คุณต้องการจดหรือเปล่าค่ะ เพราะถ้าไม่จดทะเบียนการค้า ก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

รับจดทะเบียนบริษัท เลิกบริษัท ย้ายที่อยู่บริษัท เปลี่ยนกรรมการเข้า-ออก จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คำปรึกษาฟรีค่ะ ราคาตกลงกันได้ค่ะ ติต่ดที่ 081-6318085 ตอบ: wanwan012 wanwan012 wanwan012 wanwan012 wanwan012 wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

จะเปิดร้านขายข้าวมันไก่ที่ฟาสต์ฟู้ดบนห้างจะจดทะเบียนแบบไหนดีค่ะ wanwan038 wanwan028 wanwan020ตอบ: ในห้างสรรพสินค้า แต่ละที่จะมีเงื่อนไขที่ต่างหันแต่คนที่จะไปเช่าต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

การจดทะเบียนสำนักงานสาขาจะต้องทำอย่างไร ;Dตอบ: ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานโดยระบุที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักสาขาที่มีทั้งหมดยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในความรับผิดชอบ [/size]...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

โรงแรม ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ wanwan021
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

จดทะเบียนการค้ากับจดจัดตั้งเหมอืนกันไหม wanwan013ตอบ: เหมือนกันคะ เพราะการจดทะเบียนการค้าก็คือการจดจัดตั่งกิจการค่ะ
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน