จดทะเบียนบริษัท

คำค้น[size=14pt]บริษัทซื้อทรัพย์สินบริจาคให้สถานศึกษาของรัฐลงรายงานภาษีซื้อหรือไม่ [/size] wanwan025ตอบ: wanwan016 บริจาคสินค้า(สินทรัพย์)ให้รัฐ ต้องเสียภาษีขายนะคะและใบกำกับภาษีซื้อไม่สามารถนำไปขอคืนได้อย่างไรก็ตามสามารถนำต้นทุนไปเป็นรายจ่ายใ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
2 ผู้ชม

จะทำลายทรัพย์สินเช่นเครื่องจักร ไม่ใช่สินค้า ต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่ ตอบ: สินค้าบางรายการไม่จำเป็นต้องเเจ้งกรมสรรพากรค่ะ แต่ต้องแจ้งผู้สอบบัญชีค่ะหรือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

การให้ยืมทรัพย์สินพร้อมขายสินค้า ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan038ตอบ: wanwan012 wanwan012 wanwan035
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

แบตตารี่ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายของกิจการตอบ: แบตเตอรี่ ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ wanwan012 wanwan029
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
2 ผู้ชม

[center]สัญญาเช่าทรัพย์สิน wanwan016[/center]กฏหมายแพงและพาณิชย์ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เข่ากับผู้เช่าไว้ ดังนี้ -จะต้องไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า -ผู้ให้เช้าองส่งมอบทรัพย์สินที่เช่านั้นให้ผู้เช่าได้ใ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

[center][/center]เมื่อขายทรัพย์สินมรดกเมื่อมีการโอนหรือขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก มีภาระภาษีที่ต้องรับผิดชอบดังนี้-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากราคาประเมินของกรมที่ดิน เว้นแต่อสังหาริมทรัพ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
2 ผู้ชม

คณะบุคคลสามารถหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้หรือไม่...? ตอบ: ++++ คณะบุคคลเป็นเพียงแค่หน่วยภาษีค่ะ...ไม่มีสิทธ์เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่ถ้าในกรณีสามารถแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินในนามของคณะบุคคล จะสามารถหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ค่ะ ++++
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

โอนทรัพย์สินของหุ้นส่วน เป็นของหจก.ทำยังไง wanwan037ตอบ: ต้องทำหนังสือยินยอมจากหุ้นส่วนค่ะ wanwan020
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

จะปิดบริษัทฯ แต่ยังมีทรัพย์สิน และลูกหนี้อยู่จะบันทึกบัญชีอย่างไรได้บ้าง
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ศาลพระภูมิ บันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการได้หรือไม่ wanwan037
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
4 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน