จดทะเบียนบริษัท

คำค้นจ่ายค่าประกันสังคมแล้วได้อะไร wanwan033ตอบ: -สิทธิการรักษาพยาบาล-สิทธิการเลี้ยงดูบุตร-สิทธิกรณีชราภาพ-สิทธิบำเหน็จ,บำนาญ ฯลฯ[center]+++++ wanwan016 wanwan016 +++++[/center]ตอบ: wanwan016 wanwan016กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุท่านสามารถเข้ารับการ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

[center][/center]การเรียกเก็บเงินสมทบ-นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี-เงินสมทบให้คำนวณจากค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี คนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี-กำหนดอัตราเงินสมทบตามความเสี่ยงภัยของกิจการนายจ้าง-เมื่อมีการชำระเงินสมทบติดต่อกัน 3 ปีปีที...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

กรณีลูกจ้าง มีนายจ้าง 2 คน จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง ทั้งสองคนหรือไม่ wanwan012ตอบ: ไม่ค่ะ ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับสถานที่ทำงานที่ใดที่หนึ่งค่ะ wanwan012 wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
2 ผู้ชม

จ่ายเงินเดือนพนักงาน และไม่ได้ยื่นประกันสังคมจะทำงัยดีคะ wanwan036ตอบ: ต้องยื่นประกันสังคมย้อนหลังค่ะ
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

มีพนักงานต้องจ่ายโอทีให้ แต่เงินเดือน จริงๆที่ยื่นประกันสังคมแค่ 5,000บาท ถ้าในลักษณะอย่างนี้ต้องคิดยังไงค่ะ wanwan013ตอบ: กิจการต้องนำโอทีมารวมกับเงินเดือน เพื่อคำนวณหายอดนำส่งประกันสังคม wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

.กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หากผู้ประกันตนมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ ผู้ประกันตน หรือญาติจะต้องแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบด้วย เพื่อจ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

สอบถามผู้รู้ค่ะ ในกรณีที่ยอดเงินสมทบส่งเข้าประกันสังคมทั้งปีไม่เท่ากับยอดรวมรายได้ของภงด 1ก ซึ่งมียอดสูงกว่าประกันสังคมจะมีปัญหาอะไรมั็ยค่ะขอบคุณค่ะตอบ: ยอดเงินสมทบไม่จำเป็นต้องเท่ากับ ภงด 1.ก ก็ได้เพราะยอดของ ภงด 1.ก จะสรุปเงินจ่ายที่จ่ายจริงทั้งหมด...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ผมมีเงินเดือน 9,000 บาทครับและมีเงินค่าเช่า 2,400 บาทครับ ไม่ทราบว่าต้องจ่ายเงินประกันสังคมเท่าไรครับ ตอบ: เงินสมทบประกันสังคม ในกรณีนี้นะค่ะต้องจ่ายเงินสมทบดังนี้ค่ะ - ส่วนของนายจ้าง ร้อยละ5 450 - ส่วนของลูกจ้าง...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ยื่นยอดเงินเดือนนำส่งประกันสังคมผิด จาก 20,000 เป็น 200,000 ต้องแก้ไขอย่างไรคะ !!! wanwan009 !!![center]++++++++[/center]
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

การบันทึกบัญชีกรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม แต่ต้องส่งเงินสมทบหระกันสังคม ค้องปรับปรุงบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan012ตอบ: ต้องปรับปรุงรายการบัญชีค่ะ เช่น ลืมหัก ในวันที่จ่ายประกันสังคมเราต้องปรับปรุงบัญชีค่ะเดบิท ค่าใช้จ่ายต้องห้าม เครดิต ประกันสังคมค...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
2 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5   6   7
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน