จดทะเบียนบริษัท

คำค้น          การแจ้งเคลมประกันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ เคลมสด และเคลมแห้ง ถ้าคุณเองอยากจะทำการติดตามกันว่าการเคลมทั้งสองแบบนี้ จะมีวิธีการเคลมในรูปแบบใด การเคลมสด เป็นการเคลมประกันที่จะต้องมีพนักงานออกมาตรว...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

ประกันออนไลน์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอ่างมาก บางคนอาจถึงกับงงกันเลยว่า มันมีประกันแบบนี้กันด้วยหรือ อันที่จริงแล้ว มีแน่นอน ซึ่งคุณเองลองหาข้อมูลกันได้เลยค่ะ แล้วจะรู้ว่า มีประกันแบบออนไลน์ ซึ่งประกันแบบออนไลน์ก็จะมีทั้งข้อดี ถ้าอย่างนั้นมาดู...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

                สิทธิประโยชน์ประกันสังคม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งในทุกวันนี้มีผู้สนใจทำประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเรามาดูสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอีก 4 ข้อกันต่อเลยค่ะ สิทธิประโยชน์ของผู้ปร...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
14 ผู้ชม

            ในชีวิตคนเราต้องมีการทำงานอยู่กันเป็นประจำทุกวัน โดยเป็นลูกจางทางองค์กรต่าง ๆ จะต้องมีการจ่างเงินสบทบให้กับกองทุนประกันสังคมในระยะเวลาทุก ๆ เดือน และจะสามารถได้รับกลับคืนมาในรูปแบบเป็นสิทธิประโยชน์ หรือเกี่ยว...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
12 ผู้ชม

                  การทำประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับนายจ้างที่ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิประโยชน์นั้น ก็ได้รับทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ที่สำคัญรัฐบาลก็ได้รับด้วยเช่นกัน แต่วันน...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
9 ผู้ชม

                 ภาษิตไทยสมัยโบราณว่าไว้ สามีคือช้างเท้าหน้า ภรรยาคือช้างเท้าหลัง เพราะก่อนหน้านี้ ผู้หญิงจะถูกกีดกันไม่ให้ทำงานนอกบ้าน ไม่มีสิทธิ์ทำงานหลายๆอย่าง ผู้หญิงคือช้างเท้าหลังต้องอยู่กับเหย้าเฝ้า...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
9 ผู้ชม

                  ทางด้านสำนักงานประกันสังคมในตอนนี้ ได้เปิดให้บริการดี ๆ ถึงสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ ย่อมได้รับบริการอย่างเต็มรูปแบบจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งรูปแบบการให้บริการที...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
13 ผู้ชม

                    ในตอนนี้ทางด้านสำนักงานประกันสังคมส่วนใหญ่ ยังคงเดินหน้าที่จะสร้างความสมดุล เกี่ยวกับการรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบการ พร้อมทั้งผู้ประกันตนหรือลูกจ้างทุกราย โดยล่าสุดสำนักงา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

                หลากหลายกรณีที่อาจจะส่งผล ทำให้ข้อมูลของผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงไป หรือแม้กระทั่งผู้ที่ยังไม่เคยได้ทำประกันสังคม หากต้องการจะทำประกันสังคม ย่อมต้องติดตามกับบริษัทประกันสังคมโดยตรง เพราะฉะนั้นแล้ว ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

                ถึงแม้ว่าในประเทศต่าง ๆ จะมีการเลือกใช้การประกันสังคมที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัก เป็นเพราะการประกันสังคม ถือได้ว่าเป็นโครงการบริหารทางสังคม ซึ่งอยู่ในรูปแบบระยะยาวอีกระบบหนึ่ง โดยทางรัฐบาลจะเป็น...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน