จดทะเบียนบริษัท

คำค้น[center] ประกาศรับสมัคร รพ.ปี 2553[/center][center]วันที่ประกาศ : 17/4/2552[/center] สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนสามารถรับ “เช็คช่วยชาติ” โดยไม่ห...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

สปส.ชวนผู้ประกันตนร่วมกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2552 ในวันที่ 1 พ.ค. นี้เลขที่ :วันที่ประกาศ : 17/4/2552 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนสามารถรับ “เ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และนักวิเคราะห์การลงทุน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ย้ำผู้ประกันตน รีบรับ “เช็คช่วยชาติ”ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 นี้ หากเกินกำหนดสำนักงานประกันสังคมจะส่งเช็คคืนกระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคม...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

สปส.ขอความร่วมมือนายจ้างเก็บข้อมูลผู้ประกันตน กรอกแบบ สปส.รบ.2000 รวบรวมส่งก่อน 16 มี.ค.52เลขที่ :วันที่ประกาศ : 30/3/2552สปส.ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” ให้มาตามวันนัด ย้ำ! อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้ง...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

กฏกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสงคม และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราเลขที่ :วันที่ประกาศ : 2/3/2552กระทรวงแรงงาน เผยยอดผู้ประกันตนยื่นแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือฯ (สปส.รบ.2000) แล้วกว่า 4.7 ล้านราย วอนนายจ้างรีบเก็บข้อมูลผ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

เลขที่ :วันที่ประกาศ : 19/3/2552ผู้ประกันตน ม. 39 เขต กทม.รับเช็คได้ที่ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. 26 – 28 มี.ค. 52 นี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสิทธิได้รับ“เช็คช่วยชาติ2,000 บาท”มารับได้ที่...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ บริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดการรักษาโรคตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานแบ่งเป็น 10 กร...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

สปส.เผยยอดผู้ประกันตนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักงานประกันสังคม เผยตัวเลขผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย.53 พบยอดผู้ประกันตนบาดเจ็บ 3,415 รายและ เสียชีวิต 36 ราย ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

สปส. คืนสิทธิผู้ประกันตน ม. 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม (สปส.) คืนสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบเกิน 3 เดือน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน และถูกตัดสิทธิ ไปแล้วสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งพระรา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

26-28 มี.ค. นี้ ผู้ประกันตน ม. 39 เขต กทม.รับเช็คลานคนเมืองยื่นคำขอรับเงินฯ เขตพื้นที่ใด รับเช็คเข เลขที่ :วันที่ประกาศ : 23/3/2552 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยข้อมูลการแจก “เช็คช่วยชาติ” ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ใ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน