จดทะเบียนบริษัท

คำค้นไม่ทราบว่าของแถมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือป่าวคะ wanwan036ตอบ: การแถมสินค้าชนิดเดียวกัน wanwan016 ในกรณีที่บริษัทขายเสื้อผ้า ได้ขายเสื้อหนึ่งตัวแถมอีกหนึ่งตัว โดยเสื้อที่แถมมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขาย ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
4 ผู้ชม

1.ภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีที่ถูกจัดเก็บจากสัดส่วนของมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการชนิดต่าง ๆ 2.ภาษีมูลค่าเพิ่มถูกนำมาใช้ในปี พ.ศ. 2535 เนื่องจากสามารถขจัดปัญหาภาษีซ้ำซ้อน มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้การให้เช่าบ้านพัก-การให้เช่าบ้านพัก ไม่ว่าจะประกอบกิจการในลักษณะของอพาร์ตเมนต์ แฟลต แมนชั่น หรือหอพัก เป็นการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การประกอบการกิจการดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม-การให้เช่าเฟอร์นิเจอร์และสิ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

รับจดทะเบียนบริษัท เลิกบริษัท ย้ายที่อยู่บริษัท เปลี่ยนกรรมการเข้า-ออก จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คำปรึกษาฟรีค่ะ ราคาตกลงกันได้ค่ะ ติต่ดที่ 081-6318085 ตอบ: wanwan012 wanwan012 wanwan012 wanwan012 wanwan012 wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

บริษัท ให้เช่าอาคารต้องออกภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะ wanwan002
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

อาหารสุนัขได้รับยกเว้น VAT หรือไม่ค่ะ มีข้อยกเว้นหรือเปล่าค่ะ ;D ;D ;Dตอบ: อาหารสัตว์ (สุนัข) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

บริษัท ที่ไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าได้หรือไม่ wanwan038ตอบ: นิติบุคคลที่มีสิทธิหัก ณ ที่จ่ายลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ ก็มีสิทธิหัก ณ ที่จ่ายลูกค้าได้ค่ะ wanwan012 wanwan029
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรคะ wanwan034
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
4 ผู้ชม

ภาษีมูลค่าเพิ่มของบิลซื้อเครดิตได้หรือไม่ wanwan019ตอบ: wanwan032 wanwan032 wanwan032
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

+++การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อกิจการมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการโอนกิจการ ย้ายสถานประกอบการ เปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม ปิดสถานประกอบการบางแห่ง หยุดประกอบกิจการชั่วคราว หรือเลิกประกอบกิจ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน