จดทะเบียนบริษัท

คำค้นประกันชีวิต ผู้บริหาร นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ค่ะ wanwan024ตอบ: ประกันชีวิตของผู้บริหาร สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ ถ้ามีมติประชุมโดยผู้ที่มีอำนาจลงนาม wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
5 ผู้ชม

ขอเบอร์โทรสภาวิชาชีพบัญชีหน่อยค่ะ wanwan038ตอบ: wanwan034 wanwan019 wanwan021 wanwan022
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
6 ผู้ชม

ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552กิจกรรมช่วงเดือนรับสมัครทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 14 (2/2552) 4 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2552 ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
8 ผู้ชม

กิจการให้เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ อาคารที่ใช้ในการประกอบการจะถือเป็น PPE หรือ Investment propertyตอบ: ถือเป็นทรัพย์สิน อันเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าสึกหรอฯ ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 145
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

วิธีคิดเบี้ยปรับ แบบละเอียดที่ถูกต้องนะค่ะ ทั้งแบบ ภ.พ.30 , ภาษีเงินได้ ทุกแบบเลยค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

อยากทราบวิธีทำ สต็อก รถมอเตอร์ไซค์ wanwan037ตอบ: wanwan034 wanwan019 wanwan021
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

สภาวิชาชีพทำหน้าที่อะไร มีจำนวนกี่คน ประกอบด้วยใครบ้าง wanwan037ตอบ: wanwan023 wanwan008 wanwan009
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

อยากทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดส่งเครื่องจักรไปซ่อมต่างประเทศหน่อยคะ wanwan022
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

[center] wanwan037 วิธีคำนวณผลตอบแทนจากกองทุนรวม wanwan037[/center] การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการลงทุนอื่นๆ โดยทั่วไป กล่าวคือ เราก็จะนำเงินที่ได้รับจากการลงทุนไปเปรียบเทียบกับเงินที่นำมาลงทุนในตอนแรกว่ามีจำ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ...? ตอบ: ++++ คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี ++++ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเป็น "ผู้ทำบัญชี" เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาชิกวิชาชีพบัญชีหรือ ขึ้นทะเบียนไว้กับสภ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน