จดทะเบียนบริษัท

คำค้นซื้อสินทรัพย์เป็นเครื่องโทรสารราคา 299 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในครั้งเดียวได้ไหมนะ wanwan026ตอบ: บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวได้เลยค่ะ wanwan020
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

กิจการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า แต่ที่อยุ่ผิดพลาด ไม่ทราบว่าถ้าจะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าใหม่ ต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan019ตอบ: ในกรณีที่ออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า แล้วที่อยู่ในเอกสารใบกำกับภาษีผิดพลาดต้องออกเอกสารใบลดหนี้ให้แก่ลุกค้าค่ะ และสามา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ผู้ทำบัญชีของสมาคมต้องมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารของสมาคมไหมคะ wanwan013
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

การออกเอกสารทางบัญชี ใครมีหน้าที่จัดทำค่ะ wanwan037ตอบ: ผู้ทำบัญชีค่ะ wanwan012 wanwan020
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

รายได้จากการรับแปลเอกสารเป็นเงินได้ตามมาตราใดคะ wanwan036ตอบ: รายได้จากการรับแปลเอกสาร ถือเป็นเงินได้พึงประมาณ 40 (8) ค่ะ wanwan020 wanwan020
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan038 ตอบ: ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ บันทึกด้วยยอดเต็มจำนวนเลยค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

สั่งพิมพ์แบบฟอร์มเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย ได้หรือไม่ รันเลขที่เอกสารยังไงค่ะ wanwan008
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

[size=12pt]เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี [/size] การจัดทำงบการเงินของกิจการนั้น ก่อนที่จะออกมาเป็นงบการเงินนั้นจะต้องมีเอกสารหลักฐานทางการค้าแล้วนำมาบันทึกในสมุดบัญชีต่างๆ แล้วผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทเสร็จแล้วเก็บงบทดลองเพื่อพิสูจน์ ความถูกต้อง...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

[center]เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี[/center] wanwan006คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1)รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.5)รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัทรายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช.6)แบบรับรองการตรวจ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

เอกสารที่ต้องได้รับเมื่อเลิกบริษัท ได้รับเอกสารอะไรบ้างคะ wanwan002ตอบ: wanwan017 wanwan018 wanwan019
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน