จดทะเบียนบริษัท

คำค้น          สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี สารวัตรใหญ่บัญชี หมายความว่า อธิบดีและให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายด้วย สารวัตรบัญชี หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรบัญชีประจำสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ (มาตรา ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
14 ผู้ชม

          ของดีประจำจังหวัดมหาสารคาม ที่ขึ้นชื่อในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมอันสวยงามและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายจึงทำให้ที่นี่มีเสน่ห์ในเรื่องอาหารพื้นเมืองที่อร่อย และของฝากที่ขึ้นชื่อ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เป็นภาชนะที่ใช้ใส่อาห...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
15 ผู้ชม

          ผลไม้ที่คุณเองไม่รู้ว่าสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เมื่อรับประทานผลไม้เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ กับร่างกาย เพราะผลไม้อุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุสำคัญ ๆ เป็นอย่างมาก ที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพ และที่สำคัญผลแต่ละชนิดที่คุณรับปร...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
16 ผู้ชม

          สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญ มีการทำงานที่หนักมากในแต่ละวัน หากเป็นช่วงวัยทำงานก็ต้องใช้สมองทางความคิดค่อนข้างมากจำเป็นต้องมีการบำรุงบ้างไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยใดก็ตามจำเป็นต้องให้สารอาหารบำรุงสมองเช่นกัน หากเลือกที่ใช้งานเพี...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
13 ผู้ชม

การเลือกอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุจำเป็นต้องเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานที่ลดลงเนื่องจากวัยที่ชราการใช้พลังงานก็ลดน้อยลง มวลกล้ามเนื้อที่ลดลงจากการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงอัตราการเผาผลาญอาหารที่ลดลงไปตามอยุที่เพิ่มขึ้น จึงควรจัดสรรสารอาหารที...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

          ในทางบัญชีแล้วเจ้าของกิจการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องกับการเสียภาษี ไม่ว่าจะต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือแม้แต่บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ทุกคนก็เข้าข่ายที่จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีทั้งสิ้น การบันทึกบัญชีเกี่ยวกั...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

         ในทางบัญชีแล้วเจ้าของกิจการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องกับการเสียภาษี ไม่ว่าจะต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือแม้แต่บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ทุกคนก็เข้าข่ายที่จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีทั้งสิ้น  การบันทึกบัญชีเกี...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
16 ผู้ชม

          เมื่อคุณเองเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศ ก็จะต้องมีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ กันอย่างมากมาย โดยเฉพาะการไปเที่ยวประเทศจีน จะต้องมีการเตรียมเอกสารวีซ่าจีน ในการยื่นวีซ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

          หากคุณสาว ๆ มีความต้องการอยากจะลดน้ำหนัก แต่ไม่รู้จะหาวิธีใดเป็นตัวช่วยลดน้ำหนักให้กับตนเอง ซึ่งตนอาจจะมีการรับประทานอาหารแบบผิด ๆ ทำให้ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ แถมยังทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกด้วย จึงกลายเป็นเรื่องที่...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
13 ผู้ชม

           ในการลงบัญชีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือ เอกสารหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานทางการค้าเมื่อได้มาแล้วนักบัญชีจะต้องนำมาวิเคราะห์รายการทางบัญชีแล้วจึงนำมาบันทึกบัญชีลงในสมุดบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วผ่า...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
12 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5   6   7
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน