จดทะเบียนบริษัท

คำค้นอยากทราบรายชื่อสำนักงานบัญชีที่มีอยู่ในกรุงเทพค่ะ wanwan037ตอบ: wanwan036 wanwan038
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
2 ผู้ชม

ซื้อเก้าอี้มาใช้ในสำนักงานค่ะ ราคา 199 บาท จะบันทึกเป็นทรัพย์สินหรือว่าค่าใช้จ่ายค่ะ wanwan024ตอบ: ในกรณีที่ซื้อเก้าอี้มาใช้ในสำนักงาน ในราคา 199 บาทควรที่จะบันทึกเป็นค่าใชจ่ายของกิจการค่ะ wanwan012 wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
4 ผู้ชม

ทางเว็บเปิดโอกาสให้ สมาชิกของเว็บเด็กบัญชี ประกาศรับงาน ได้ที่ห้อง >>> [color=blue]นักบัญชี[/color]ลงทะเบียน สมัครสามาชิกให้เรียบร้อยแล้วล๊อคอินเข้า มาโพสได้โดยต้องระบุรายละเอียดที่ชัดเจน[color=orange]หัวข้อ[/color] : ให้ใส่ชื่อสำนักงาน หรือ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

สำเนาใบเสร็จรับเงิน ตัวจริงหายต้องทำอย่างไรคะ wanwan033ตอบ: wanwan019 wanwan021 wanwan005
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
3 ผู้ชม

เบี้ยปรับเงินเพิ่มสำหรับการยื่น ภ.พ. 30 คิดอย่างไรคับ ตอบ: (1).ถ้าไม่เคยยื่นแบบในเดือนนั้นเลย ต้องเสียค่าปรับแบบภาษี 500 บาท (2).เงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน แต่กรณีของคุณมีเครดิตภาษียกมาจากเดือนภาษีสิงหาคม ทำให้ในเดือนภาษีกันยายน ไม่ต้องเสียภาษี (3)....
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
4 ผู้ชม

การสำรองเงินให้คนต่างประเทศ บันทึกบัญชีไหมค่ะ wanwan012ตอบ: ได้ค่ะ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

อยากทราบว่า ใบสำคัญรับใช้ในกรณีไหนค่ะ wanwan037ตอบ: ใบสำคัญรับใช้ในกรณีที่กิจการได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการค่ะ wanwan020 wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

บริษัทเช่าอาคารเป็นสำนักงาน จะต้องดำเนินการอย่างไร wanwan012ตอบ: wanwan036 wanwan035
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ (1) กำหนดคุณสมบัติและดำเนินการเพื่อสรรหาผู้สอบบัญชีภาษีอากร (2) กำหนด ปรับปรุง และพัฒนา หลักเกณฑ์ มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของผู้ตรวจและรับรองบัญชี (3) จัดให้มีการอบร...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

++++ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ++++ *** ประกอบด้วย - เงินสะสมของลูกจ้าง เป็นเงินที่ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหักจากค่าจ้างสะสมเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 2 (สอง) แต่ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของค่าจ้าง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตาม...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน