จดทะเบียนบริษัท

คำค้นการปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ wanwan036
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
2 ผู้ชม

การตีราคาสินค้าคงเหลือ มีวิธียังไงครับ wanwan019
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

[center] wanwan032 wanwan032[/center][center]การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ[/center] โดยปกติ กิจการจะกำหนดวิธีกาตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างน้อยทีละครั้งเพื่อนใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำงบการเงินและเพื่อนให้แน่ใจในความเชื่อถือของระบบควบคุม...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
15 ผู้ชม

ในกรณีสินค้าคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี เราในฐานะผู้ทําบัญชีควรจะดำเนินการอย่างไร ในทางด้านการบันทึกปรับปรุงบัญชีและด้าน Stock คะตอบ: กรณีที่บริษัทมีสินค้าคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี ผู้ทำบัญชีควรปรับปรุงบัญชีสินค้าดังกล่าวให้ถูกต้องตรงตามจำนวนสินค้าที...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ-วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง (Perpetual Inventory) เป็นระบบที่บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเพียงบัญชีเดียว ทุกครั้งที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า จะนำมาบันึกในบัญชีสินค้าคงเหลือทำให้บัญชีสินค้าคงเหลือเคลื่อน...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

[center]วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด wanwan033[/center] ตามระบบบัญชีวิธีนี้จะมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือเมื่อวันสิ้นงวดและคำนวณต้นทุนขาย บัญชีสินค้าจะแสดงตามยอดสินค้าคงเหลือยกมาต้นปี เมื่อมีรายการซื้อสินค้า ค่าขนส่งเข้า ส่งคืนสินค้า ส่วนลดรั...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

สินค้าคงเหลือ ต้องบันทึกยอดรวมภาษีหรือไม่ wanwan029ตอบ: ไม่ค่ะ ในวันสิ้นงวดบัญชีกิจการที่มีสินค้าคงเหลือ ต้องบันทึกสินค้าคงเหลือด้วยค่ะ ด้วยยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

สรรพากรได้เข้ามาตรวจนับสินค้าคงเหลือของบริษัทปรากฎว่าสินค้าขาดจะต้องทำอย่างไร wanwan020 wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี พร้อมกับกิจการทุกครั้งใช่หรือไม่ ตอบ: ตามมาตรฐานการสอบบัญชีผูสอบบัญชีจะต้องเข้าร่วมการตรวจนับสินค้าคงเหลือ แต่ถาไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้วิธีตรวจสอบ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ถ้าบริษัทมียอดคงเหลือสินค้าตามบัญชีแต่ในความเป็นจริงไม่มีสินค้าคงเหลือแล้วซึ่งเกิดจากการทำบัญชีผิดพลาดของปีก่อน ควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร จึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องคะตอบ: บริษัทไม่มีสินค้าคงเหลือตามที่ปรากฏในบัญชีเพราะการบันทึกบัญชีผิดพลาดของปีก่อน ในกร...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน