จดทะเบียนบริษัท

คำค้นมีวิธีที่ประหยัดภาษีในการมีห้องให้เช่าหรือเปล่าครับตอบ: คำว่าว่ธีประหยัดภาษีมีทางเดียวค่ะ ต้องหคนที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์มาเป็นผู้รับรายได้จากค่เช่าอาคารค่ะ
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
4 ผู้ชม

วิธีการนับวันสุดท้ายของการยื่นภาษีของกรมสรรพากร มีวิธีการนับอย่างไรบ้างครับ +++ wanwan020 +++ตอบ: วิธีการนับวันสุดท้ายของการยื่นภาษีของกรมสรรพากร wanwan016 ประกอบการผู้มาใหม่ หรือนักบัญชีหน้าใหม่บางท่านอาจจะนับจำนวนวันในการยื่นภาษีของกรมสรรพาก...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีกิจการที่มีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีที่มีสิทธินำมาหักตามกฏหมายจะต้องมีลักษณะดังนี้ -เป็นผลขาดทุนสุทธิที่ได้ปรับปรุงรายการตามเงื่อนไขในมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65ตรี แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว-เป็นผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

[center][/center][size=18pt]เรามาดูกันครับการทำระบบระบายอากาศภายในคอมพิวเตอร์แบบไหนน่าจะดีที่สุดกันแน่โดยในตัวอย่างนี้จะเป็นพัดลม 3 ตัวนะครับ[/size]ถ้า มีพัดลม 3 ตัว เราเลือกรูปแบบได้เป็น1) ดูดเข้า (หรือ ออก) ทั้ง 3 ตัว2) ดูดเข้า 2 ออก 1 (หรือ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

อยากทราบว่าผู้เสียภาษีมากที่สุดในปี 2555 คือใครครับ พอดีจะเอาไปมำวิจัยครับ สามารหาข้อมูลได้จากไหนครับ !!!++++ wanwan003 ++++
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

[center]**** กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล **** [/center] wanwan032 ตามประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิโดย คำนวณจากรายได้ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำใน...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ที่หน่วยงานใหนคะ wanwan036ตอบ: ติดต่อหน่วยงานกรม สรรพสามิตแต่ละพื้นที่ได้เลยค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

พรบ.วิชาชีพการบัญชี ปีล่าสุดต้องใช้ พรบ.ปีไหนค่ะ ตอบ: "พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓" +++ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ใ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

wanwan003กิจการที่มีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีที่มีสิทธินำมาหักตามกฏหมายตามแบบ ภ.ง.ด.50 ได้นะค่ะ จะต้องมีลักษณะดังนี้-เป็นผลขาดทุนสุทธิที่ได้ปรับปรุงรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว-เป็นผลขาดทุนยกมาไม่...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ออกวันที่ย้อนหลัง แต่ เลขที่รันล่าสุด :( :( :(ตอบ: เพราะอะไรค่ะ ออกเอกสารผิดพลาดหรือว่าแก้ไขบิลค่ะ
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน