การทดสอบสินค้า


การทดลองสินค้า
การส่งเสริมการขาบรูปแบบหนึ่งที่ผู้ประกอบการมักจะนิยมใช้ก็คือ การให้สินค้าให้ลูกค้าไปทดลองใช้ก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ถ้าใช้แล้วเกิดชอบใจขึ้นมาจะได้มีการซื้อสินค้าซึ่งจะเป็นผลดีต่อยอดขายของผู้ประกอบการในภายหน้า ซึ่งการมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้อาจมีภาระภาษีดังนี้
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯที่มอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้เพื่อส่งเสริมการขาย สามารถนำต้นทุนของสินค้าที่มอบให้แก่ลูกค้านั้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และสินค้าที่มอบให้ลูกค้านั้นไม่ถือว่าเป็นรายได้ของบริษัทฯ
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค่าที่มอบให้ลูกค้าทดลองใช้ถือว่าเป้นการขายสินค้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(8)
                                                                                                                                               การทดลองสินค้า • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ (Memorandum)
 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
 • รวมสูตร ของ บัญชี ทั้งหมด สำคัญ
 • ภ.พ.36 คือ และผู้ใดที่ต้องใช้ ภ.พ.36 บ้าง
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ขายสุทธิ
 • ฐานภาษี คือ (TAX BASE) มีกี่ประเภท และ อะไรบ้าง
 • การบันทึกบัญชี มี กี่แบบ ประเภท และ มีหลักการ บันทึกบัญชี อย่างไร บ้าง

 • การทดสอบสินค้า

  วันที่: 19 ก.ย. 2555


  Tags: ทดสอบสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล สมัคร งาน ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ทดลองผลิตภัณฑ์ฟรี งาน อาสาสมัครทดลองผลิตภัณฑ์ 2560 ทดลองสินค้า ได้เงิน 2560 รับจ้างทดลองสินค้า รับ สมัคร วิจัย ทดลอง สินค้า