ข้อตกลงอาเซียน


 ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพบัญชี
ในสาขาวิชาชีพบัญชียังไม่มีข้อตกลงยอมรับร่วมแต่มีข้อตกลงที่วางกรอบแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าไปทำงานในวิชาชีพนี้ในอนาคต เมื่อสมาชิกอาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกันได้โดยใช้กรอบข้อตกลงนี้เป็นพื้นฐานในการเจรจา โดยในระหว่างนี้ประเทศอาเซียนที่ยังไม่พร้อมก็สามารถยึดกรอบข้อตกลงนี้ได้ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่า นักบัญชีอาชีพ
-นักบัญชีต้องมีใบอนุญาตที่หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับ
-ประเทศอาเซียนยอมรับในประเทศผู้รับ แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างความมั่นว่านักบัญชีอาชีพมีความรุ้ความสามารถครบถ้วนตามกฏระเบียบภายในของประเทศอาเซียนที่รับ
-นักบัญชีอาชีพที่ต้องการให้ยอมรับจะต้องมีประสบการณ์ครบถ้วนตามความต้องการที่ระบุไว้โดยประเทศผู้รับ
                                                                                                                                    ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพบัญชีข้อตกลงอาเซียน

วันที่: 16 พ.ย. 2555


Tags: ข้อตกลงอาเซียน วิชาชีพบัญชี งบการเงิน เลิกบริษัท ชําระบัญชี ขั้นตอนการเลิกบริษัท กรมสรรพากร รายการจดทะเบียนเลิก จดเลิกบริษัท ราคา ตัวอย่างรายงานการประชุมเลิกบริษัท แบบฟอร์มเลิกบริษัท การเลิกกิจการและก