ข้อตกลงวิชาชีพบัญชี


 ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพบัญชี

          ในสาขาวิชาชีพบัญชียังไม่มีข้อตกลงยอมรับร่วมแต่มีข้อตกลงที่วางกรอบแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าไปทำงานในวิชาชีพนี้ในอนาคต เมื่อสมาชิกอาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกันได้โดยใช้กรอบข้อตกลงนี้เป็นพื้นฐานในการเจรจา โดยในระหว่างนี้ประเทศอาเซียนที่ยังไม่พร้อมก็สามารถยึดกรอบข้อตกลงนี้ได้ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่า นักบัญชีอาชีพ


-นักบัญชีต้องมีใบอนุญาตที่หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับ
 

-ประเทศอาเซียนยอมรับในประเทศผู้รับ แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างความมั่นว่านักบัญชีอาชีพมีความรุ้ความสามารถครบถ้วนตามกฏระเบียบภายในของประเทศอาเซียนที่รับ

-นักบัญชีอาชีพที่ต้องการให้ยอมรับจะต้องมีประสบการณ์ครบถ้วนตามความต้องการที่ระบุไว้โดยประเทศผู้รับข้อตกลงวิชาชีพบัญชี

วันที่: 19 พ.ย. 2555


Tags: ข้อตกลงอาเซียน ประชาคมอาเซียน สภาวิชาชีพบัญชี หมายถึง สภาวิชาชีพบัญชี แจ้งชั่วโมงอบรม พิมพ์ใบเสร็จสภาวิชาชีพบัญชี ต่ออายุสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี อบรม สภาวิชาชีพบัญชี คือ สภาวิชาชีพบัญชี เบอร์โ