ข้อตกลงวิชาชีพบัญชี

เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1,225 ผู้ชม

 ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพบัญชี

                      ในสาขาวิชาชีพบัญชียังไม่มีข้อตกลงยอมรับร่วมแต่มีข้อตกลงที่วางกรอบแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าไปทำงานในวิชาชีพนี้ในอนาคต เมื่อสมาชิกอาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกันได้โดยใช้กรอบข้อตกลงนี้เป็นพื้นฐานในการเจรจา โดยในระหว่างนี้ประเทศอาเซียนที่ยังไม่พร้อมก็สามารถยึดกรอบข้อตกลงนี้ได้ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่า นักบัญชีอาชีพ
-นักบัญชีต้องมีใบอนุญาตที่หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับ
-ประเทศอาเซียนยอมรับในประเทศผู้รับ แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างความมั่นว่านักบัญชีอาชีพมีความรุ้ความสามารถครบถ้วนตามกฏระเบียบภายในของประเทศอาเซียนที่รับ
-นักบัญชีอาชีพที่ต้องการให้ยอมรับจะต้องมีประสบการณ์ครบถ้วนตามความต้องการที่ระบุไว้โดยประเทศผู้รับ
                                                                                                            ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพบัญชี

Tags: ข้อตกลงอาเซียน ประชาคมอาเซียน สภาวิชาชีพบัญชี หมายถึง สภาวิชาชีพบัญชี แจ้งชั่วโมงอบรม พิมพ์ใบเสร็จสภาวิชาชีพบัญชี ต่ออายุสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี อบรม สภาวิชาชีพบัญชี คือ สภาวิชาชีพบัญชี เบอร์โ