ภาษีอากร คือ


 การวางแผนภาษี

              คนเราถึงแม้จะขยันทำงานกันมากเท่าใด มีรายได้ใช้จ่ายแต่พอควรและรู้จักวิธีการออมลงทุนส่วนใหญ่จะมีตัวถ่วงอยู่ 3 วิธีคือ
- เงินเฟ้อ เนื่องจากราคาของข้าวของสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กำลังซื้อของเงินด้อยค่าลดลงไปเรื่อยๆ
- ความโลภและความเสี่ยง คนเราถ้าอยากจะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากละเร็วในระยะเวลาอันสั้น ย่อมจะต้องยอมรับความเสี่ยงสูง เพราะไม่มีการลงทุนประเภทใดที่ได้ผลตอบแทนดีแต่เสี่ยงน้อย คนที่กลัวความเสี่ยงก็ใช้วิธีการซื้อหุ้นกู้ หุ้นพันธบัตร หรือฝากธนาคาร
- ภาษีอากร รายได้จากการลงทุนแทบทุกประเภทต้องเสียภาษีทั้งนั้น ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี 15 %ลงทุนซื้อหุ้นซึ่งมีความผันผวนอยู่แล้วเมื่อได้รับเงินปันผลก็ถูกหักภาษี 10 %ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือซื้อขายมีทั้งภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีหักที่จ่าย ซึ่งการวางแผนภาษีก็จะช่วยให้คุณสามารถลดผลกระทบจากเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากรายได้หรือการลงทุน สำหรับมนุษย์เงินเดือนเครื่องมือที่ช่วยลดภาษีได้ดีที่สุด คือ กองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนหุ้นระยะยาว เพราะกองทุนทั้ง 3 ประเภทเหล่านี้ช่วยให้คุณหักภาษีได้ถึง 15 % ของรายได้ปีหนึ่งไม่เกินกองละ 500,000 บาท การวางแผนภาษีไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการใช้มาตรการตามที่กฏหมายอนุญาต เพื่อช่วยลดภาระภาษี
                                                                                                                                 การวางแผนภาษีภาษีอากร คือ

วันที่: 26 พ.ย. 2555


Tags: ภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรมีกี่ประเภท ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีอากร คือ วิชาภาษีอากร หลักการภาษีอากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร pdf ภาษีแบ่งออกเป็น4ประเภท ประเภทของภาษี