ส่วนลดการค้า คือ


ส่วนลดการค้า

 

การให้ส่วนลดการค้าเพื่อการส่งเสริมการขายส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่มีผลกระทบต่อภาษีอากร ส่วนใหญ่ปัญหาของส่วนลดจะมี ดังนี้
 

- ลดทันที่ที่ขายหรือให้บริการ หากส่วนลดที่ให้เป็นส่วนลดทันที่ที่ขายสินค้าหรือให้บริการต้องแสดงให้เห็นชัดเจนในใบกำกับภาษี หากกิจการมีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องแสดงราคาสุทธิที่หักส่วนลดแล้ว ดังนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะคำนวณจากราคาสุทธิที่หักส่วนลดแล้ว
 

- ลดภายหลังจากการขายหรือให้บริการ การให้ส่วนลดภายหลังที่ได้ตกลงซื้อขายหรือออกใบกำกับภาษีไปแล้ว เช่น ส่วนลดตามเป้า ส่วนลดตามยอดซื้อ กรณีนี้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาเต็มของสินค้าหรือบริการนั้น ภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่ลดลงและยังคงต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าเดิม


                                                                                                                                                  ส่วนลดการค้า คือ

วันที่: 13 ธ.ค. 2555


Tags: ส่วนลดการค้า ค่าส่วนลด ส่วนลดการค้า บันทึกบัญชี ส่วนลดการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนลดมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ส่วนลดหลังการขาย รับคืนสินค้าอยู่หมวดไหน แบบฟอร์ม ส่วนลดการค้า ส่วนลดจ่าย ภาษาอังกฤษ รับคืนและส่