ประชาคมอาเซียน


เอกชนจีนคาดหวังอะไรกับอาเซียน

- ความตกลงการค้าเสรี CAFTA มีผลอย่างเต็มที่เมื่อต้นปี 2010 ครอบคลุมสินค้าส่วนใหญ่ที่มีการขายระหว่างจีน-อาเซียนกว่าร้อยละ 92 จึงเป็นโอกาสทองของเอกชนจีนที่จะบุกตลาด อาเซียนโดยการใช้ข้อตกลงนี้

- ภาษีนำเข้าที่ลดลงภายใต้ความตกลงนี้ ย่อมหมายถึงต้นทุนที่จะลดลงด้วย และน่าจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเอกชนจีนเพิ่มมากขึ้นด้วย

- เอกชนจีนควรที่จะมุ่งใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี FTA ที่อาเซียนลงนามกับชาติอื่น โดยการออกไปลงทุนผลิตสินค้าในอาเซียน

- ความตกลงนี้เป็นปัจจัยเอื้อสำหรับผู้ประกอบการจีนในการออกไปลงทุนในอาเซียนมากขึ้น จากการเปิดกว้างในการลงทุนภายใต้กรอบ จีน-อาเซียน จะทำให้เอกชนจีนสามารถรุกคืบออกไปลงทุน FDI ในอาเซียนได้สะดวกขึ้น

 ประชาคมอาเซียน

วันที่: 10 ม.ค. 2556


Tags: ประชาคมอาเซียน อาเซียน ธุรกิจเอกชน ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ประชาคมอาเซียนคืออะไร อาเซียน คือ อะไร มี กี่ ประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน pdf ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษ ประชาคมอาเซียนก่อตั