จดทะเบียนบริษัท

บทความ

ประกาศกรมสรรพากร

เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
6,172 ผู้ชม

 กรมสรรพากร
Revenue Department News
เลขที่ข่าว ปชส. 20/2556
วันที่แถลงข่าว 30 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง กรมสรรพากรปลื้มผู้เสียภาษีชอบใจยอดรวมยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 17%
...................................................................................................................................................................................
ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีผู้เสียภาษีให้ความสนใจใช้บริการยื่นแบบ
เสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรเพิ่มสูงขึ้น จากเดิมรวมร้อยละ 17 ในทุกประเภทภาษี คิดเป็นจำนวน
แบบแสดงรายการที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นรวม 1,284,158 แบบ แยกประเภทเป็นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นจำนวน 599,166 แบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคลยอดเพิ่มขึ้นจำนวน 241,783 แบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจำนวน 434,935 แบบ และภาษีธุรกิจเฉพาะ เพิ่มขึ้นจำนวน 8,274 แบบ เป็นจำนวน
เงินที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 61ในทุกประเภทภาษี ความนิยมที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการ
ที่กรมสรรพากรออกมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบเพิ่มให้อีก 8 วัน สำหรับผู้ที่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตในทุก
ประเภทภาษีการคืนภาษีให้อย่างรวดเร็วภายใน 15 วัน รวมทั้งการให้บริการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตเป็นการเพิ่ม
Cash flow ให้แก่ผู้เสียภาษี ซึ่งกรมสรรพากรเตรียมออกมาตรการใหม่ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อจูงใจให้ผู้เสียภาษี
ใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น”

Tags: กรมสรรพากร

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการนี้
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน