สูตรทางบัญชี คำนวณหา สินทรัพย์


สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

สูตรทางบัญชี คำนวณหา สินทรัพย์

วันที่: 18 ม.ค. 2552


Tags: Uncategorized สินทรัพย์ สูตรทางบัญชี