สูตรทางบัญชี คำนวณหา หนี้สิน


หนี้สิน = สินทรัพย์ - ส่วนของเจ้าของ

สูตรทางบัญชี คำนวณหา หนี้สิน

วันที่: 20 ม.ค. 2552


Tags: Uncategorized สูตรทางบัญชี หนี้สิน