สูตรทางบัญชี คำนวณหา วัสดุสำนักงานใช้ไป


วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง - วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด

สูตรทางบัญชี คำนวณหา วัสดุสำนักงานใช้ไป

วันที่: 22 ม.ค. 2552


Tags: Uncategorized วัสดุสำนักงานใช้ไป สูตรทางบัญชี