สูตรทางบัญชี คำนวณหา ขายสุทธิ


ขายสุทธิ = ขาย - รับคืนสินค้า - ส่วนลดจ่ายสูตรทางบัญชี คำนวณหา ขายสุทธิ

วันที่: 24 ม.ค. 2552


Tags: Uncategorized ขายสุทธิ สูตรทางบัญชี