อ่านหนังสือสำคัญต่อการศึกษาการเรียนให้เก่ง


1.เวลาอ่านหนังสือ หรือตำราการศึกษาควรอ่านให้เข้าใจไม่ใช่อ่านไปเรื่อยๆเหมือนท่องจำไปอย่างนั้นแต่การอ่านเพื่อให้จำควรอ่านและทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่อ่านและลำดับความคิดตามไปด้วยจะช่วยให้จำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
2.ทดสอบ ว่าสิ่งที่อ่านมาทั้งหมดนั้นมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพราะจะลองอธิบายให้กับเพื่อฟังหากเพื่อฟังแล้วไม่เข้าใจก็แสดงว่าเราอ่านแล้วไม่รู้เรื่องให้กลับไปทบทวนในเนื้อหาเดิมอีกครั้ง หรืออ่านแล้วไม่สามารถทำความเข้าใจได้ก็ควรจดเนื้อหาตรงนั้นแล้วนำไปสอบถามอาจารย์อีกครั้งเพื่อการศึกษาที่เข้าใจ
3.ข้อมูล บางอย่างในตำราการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่ต้องท่องจำเช่นตัวเลข สถิติ ชื่อสถานที่ สูตรต่างๆ ประวัติบุคคล ควรท่องจำไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือจะจดเป็นโน้ตย่อไว้สำหรับทบทวนอีกครั้ง
4.การศึกษาที่ใช้วิธีการท่องจำ โดยปราศจากความเข้าใจก็จะสูญเปล่าเสียทั้งเวลาและเสียเงิน หากการอ่านที่มีประสิทธิภาพควรอ่านและทำความเข้าใจและตีโจทย์ให้ออกเพื่อที่จะได้เข้าใจได้อย่างชัดเจน
5.การจัดตารางเวลา ในการศึกษาการอ่านเพื่อทบทวนความรู้ในแต่ละวันอย่างน้อยวันละ 30 นาทีเพื่อตอกย้ำความรู้ที่เรียนมาในแต่ละวัน
6.หาจุดอ่อน ของตัวเองให้เจอว่าตัวเองนั้นบกพร่องในเรื่องใดให้เน้นการอ่านในเรื่องนั้นให้มากที่สุดโดยสลับการอ่านกับการทำแบบฝึกหัดในส่วนนั้นให้มาก
7.ช่วงเวลา ของการอ่านหนังสือที่สามารถจำได้แม่นคือช่วงเวลาเช้ามืดเพราะจะทำให้สมองในส่วนการจำทำงานได้ดีกว่าช่วงเย็น
8.ตั้งสติ มีสมาธิกับการอ่านให้มากที่สุดและควรเลือกในมุมที่สงบและเงียบเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่อ่านได้อย่างง่ายโดยที่ไม่วอกแวกสิ่งสำคัญคือห้ามเปิดเพลงเบาๆเพื่อสร้างบรรยากาศเด็ดขาด

การอ่านหนังสือมีความสำคัญต่อการศึกษาและการเรียนอย่างมากเป็นเหมือนคลังอาวุธที่พร้อมใช้งาน หากไม่อ่านหรือเพิ่มเติมความรู้นั้นก็ยากที่จะมีอาวุธไปสู้ใครได้ โดยเฉพาะเวลาสอบวัดผลการศึกษา

อ่านหนังสือสำคัญต่อการศึกษาการเรียนให้เก่ง

วันที่: 3 พ.ค. 2559


Tags: การศึกษา