สูตรการหาดอกเบี้ยทบต้น


            ดอกเบี้ยทบต้น สมมุติเอาเงิน 100 บาทไปฝากแบงค์ ดอกเบี้ย 7% ผ่านไป 1 ปี เงินจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 x 1.07 = 107 บาท

ผ่านไปอีก 1 ปี เงินจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 x 1.07 x 1.07 = 114.49 บาท

ผ่านไปอีก 1 ปี เงินจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 x 1.07 x 1.07 x 1.07 = 122.50 บาท

พูดสั้น ๆ ว่า ผ่านไปกี่ปี ก็เอา 1.07 คูณเข้าไปเท่านั้นครั้ง

ดังนั้น เงินต้น 2000 บาท ฝากเงินไว้ 5 ปีจะเพิ่มเป็นเท่าไร ?

 

คำตอบคือ 2000 x 1.07 x 1.07 x 1.07 x 1.07 x 1.07 = 2805.10 บาท  หรือเ ท่ากับ 2000 x (1.07)5 ตรงกับ สูตรดอกเบี้ยทบต้น คือสูตรการหาดอกเบี้ยทบต้น

วันที่: 23 ก.พ. 2552


Tags: Uncategorized การคิดดอกเบี้ยทบต้นแบบต่อเนื่อง ดอกเบี้ย ทบต้น คือ ดอกเบี้ยคงต้น คือ ดอกเบี้ยทบต้น ธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได คือ สูตร คิด ดอกเบี้ยทบต้น สูตรคํานวณดอกเบี้ยทบต้น excel โจทย์ด