กิจการเจ้าของคนเดียว คือ


กิจการเจ้าของคนเดียว คือ กิจการค้าโดยบุคคลเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการ มีวิธีการดำเนินงานง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เงินลงทุนมาจากการเก็บออม กิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียวนี้  มักจะควบคุมการดำเนินเองทั้งหมด เมื่อกิจการประสบผลสำเร็จมีผลกำไรก็จะได้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียว แต่ก็เช่นเดียวกันก็ยอมรับการเสี่ยงจากการขาดทุนเคนเดียวเหมือนกัน

กิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวนี้มักได้รับความนิยมเพราะมีการดำเนินงานที่ไม่ซับซ้อน มีความคล่องตัวสูงในการตัดสินใจดำเนินงาน กิจการมีขนาดเล็กกว่าธุรกิจประเภทอื่น ตัวอย่างกิจการประเภทนี้ เช่น ร้านขายอาหาร ร้านขายของชำ ร้านเสริมสวย ร้านถ่ายรูป ร้านขายเสื้อผ้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านเสริมสวย ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น

ลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียว

1 มีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ใช้เงินลงทุนน้อย
2 เจ้าของกิจการมีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินของเจ้าของได้ ถ้าทรัพย์สินของกิจการไม่เพียงพอชำระหนี้
3 เจ้าของกิจการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งผลกำไรและผลขาดทุนเพียงคนเดียว
4 การควบคุมการดำเนินงานโดยเจ้าของกิจการคนเดียว ข้อมูลเพิ่มเติม
 

 

แนะนำ บทความที่เกี่ยวข้องกิจการเจ้าของคนเดียว คือ

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: รายชื่อกิจการเจ้าของคนเดียว กิจการเจ้าของคนเดียว ข้อดี โครงสร้างกิจการเจ้าของคนเดียว กิจการเจ้าของคนเดียว ร้านเสริมสวย กิจการเจ้าของคนเดียว ร้านอาหาร กิจการเจ้าของคนเดียว ร้านกาแฟ องค์กรธุรกิจ คือ ตัวอย่างเจ้าของธุรกิจ