ทุนจดทะเบียน บริษัท ขั้น ต่ำ

เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
32 ผู้ชม

      ทุนจดทะเบียนกฎหมายกำหนดให้ทุนของบริษัท แบ่งเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งมูลค่าของหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท และผู้ร่วมก่อการทุกคนจะต้องซื้อหุ้นบริษัทอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น ผู้เริ่มก่อการไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนั้นทุนจดทะเบียนขั้นต่ำของบริษัทต้องไม่ต่ำกว่า 15 บาท 5 x 1 x 3 = 15

Tags: ตรวจสอบทุนจดทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียน บริษัท คือ อะไร ทุนจดทะเบียนบริษัท pantip ทุนจดทะเบียนบริษัท ภาษาอังกฤษ ทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด ขั้นต่ํา ทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด เท่าไหร่ บริษัท ทุ