มีรถยนต์ส่วนตัว นำมาใช้ในกิจการ


นำรถยนต์คันเก่าจดทะเบียนก่อนตั้งบริษัทเป็นรถยนต์ส่วนตัว มาใช้ในกิจการ และต้องการหักค่าใช้จ่ายของรถจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ


ตอบ: ต้องทำสัญญาเช่ารถยนต์ โดยนิติบุคคลเช่าจากเจ้าของรถยนต์ค่ะ และหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของค่าเช่านำส่งกรมสรรพากรค่ะ (แต่ค่าเช่าก็จะเป็นรายได้ของเจ้าของรถยนต์ด้วยนะค่ะ)มีรถยนต์ส่วนตัว นำมาใช้ในกิจการ

วันที่: 4 ต.ค. 2555


Tags: นำ รถ ส่วนตัว มา ใช้ ใน กิจการ บริษัทเช่ารถยนต์กรรมการ นำ รถ กรรมการ มา ใช้ สัญญาเช่ารถยนต์ บริษัท ตัวอย่างสัญญาเช่ารถยนต์กรรมการ กรรมการ ให้ บริษัท เช่า รถ บริษัทเช่ารถพนักงาน ค่า น้ำมัน รถ กรรมการ