บิลค่าน้ำมันสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ครับ


[Total: 2 Average: 5]
บิลค่าน้ำมันสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ครับ จดทะเบียนเป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้าง ไปเติมน้ำมันรถกระบะเป็นน้ำมันดีเซล แต่รถเป็นเจ้าของกิจการ ตอนออกบิล ขอเป็นชื่อบริษัท สามารถนำมาหักภาษี มูลค่าเพิ่มได้หรือเปล่าครับ มีวิธีแนะนำอื่นๆอีกหรือเปล่าครับ
ตอบ: บิลค่าน้ำมันไม่สามารถนำมาหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ แต่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะ

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่าง
 • สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • การวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษี
 • ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 ตัวอย่าง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับการโอนสิทธิการเช่า
 • บริษัท ที่ไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าได้หรือไม่

 • บิลค่าน้ำมันสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ครับ

  วันที่: 4 ต.ค. 2555