การออกออกใบแทนใบกำกับภาษี


[Total: 2 Average: 5]
อยากทราบว่าถ้าลูกค้าของเราทำใบกำกับภาษีสูญหาย..แล้วลูกค้าร้องขอให้เราออกใบแทนให้..ทางเราจะต้องทำอย่างไรคะ..เพราะทางเราได้ออกใบกำกับเป็นกระดาษต่อเนื่อง..ทางเราจะต้องทำอย่างไรคะ
ตอบ: ในกรณีที่ลูกค้าทำใบกำกับภาษีสูญหาย 1.แจ้งความ ณ พื้นที่ที่ใบกำกับภาษีสูญหาย 2.ถ่ายสำเนาใบกำกับใบที่สูญหาย (ทางเราน่าจะมีสำเนาอยู่) 3.ให้ลูกค้านำใบแจ้งความแนบกับสำเนาใบกำกับที่สูญหาย (รับรองสำเนาด้วยค่ะ)

 • ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี ของแถม
 • ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท
 • การเก็บรักษาใบกำกับภาษี เอกสารหลักฐานอื่น รายงานภาษีซื้อ
 • วิธีแก้ไข ใบกำกับภาษีขาย เลขที่ซ้ำกัน
 • ออกใบกำกับภาษีผิด ทำอย่างไร
 • การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
 • ใบกำกับภาษีซื้อ ถ้าไม่ขอคืน นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
 • ใครบ้างที่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี?
 • ถ้าธุรกิจที่ได้ BOI แล้ว การขายสินค้า ออกใบกำกับภาษี หรือไม่
 • วิธีออกและยกเลิกใบแทนใบกำกับภาษี

 • การออกออกใบแทนใบกำกับภาษี

  วันที่: 4 ต.ค. 2555