การออกออกใบแทนใบกำกับภาษี


อยากทราบว่าถ้าลูกค้าของเราทำใบกำกับภาษีสูญหาย..แล้วลูกค้าร้องขอให้เราออกใบแทนให้..ทางเราจะต้องทำอย่างไรคะ..เพราะทางเราได้ออกใบกำกับเป็นกระดาษต่อเนื่อง..ทางเราจะต้องทำอย่างไรคะ
ตอบ: ในกรณีที่ลูกค้าทำใบกำกับภาษีสูญหาย 1.แจ้งความ ณ พื้นที่ที่ใบกำกับภาษีสูญหาย 2.ถ่ายสำเนาใบกำกับใบที่สูญหาย (ทางเราน่าจะมีสำเนาอยู่) 3.ให้ลูกค้านำใบแจ้งความแนบกับสำเนาใบกำกับที่สูญหาย (รับรองสำเนาด้วยค่ะ)

การออกออกใบแทนใบกำกับภาษี

วันที่: 4 ต.ค. 2555