การบันทึกบัญชี สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า ตัวอย่าง


[Total: 2 Average: 5]

สินค้าสูญหายจากคลังสินค้า ต้องทำยังไงบ้าง และบันทึกบัญชีอย่างไร

 

ตอบ: กรณีสินค้าสูญหายจากคลังสินค้า ถ้าสามารถพิสูจน์ว่าสูญหาย เนื่องจากอะไรได้ ต้องแจ้งความ แล้วนำหลักฐานมาแนบ เพื่อเป็นเอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี

 

โดย วิธีการบันทึกบัญชี ดังนี้ 

Dr. ขาดทุน(สินค้าสูญหาย) 

         Cr. สินค้า 

 

แต่ ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ว่ามีการสูญหาย ต้องออกใบกำกับและต้องยื่นภาษีขาย ซึ่งในทางบัญชีจะถือว่าเป็น สินค้าขาดบัญชี  • สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • ใบเสร็จรับเงินสูญหายมีแต่ใบกำกับภาษีสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะ
  • การแจ้งเอกสารบัญชีสูญหาย
  • กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายจากการทำงาน
  • การควบคุมรักษาเงินสด เพื่อให้ปลอดภัยจากการทุจริตและสูญหาย

  • การบันทึกบัญชี สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า ตัวอย่าง

    วันที่: 4 ต.ค. 2555


    Tags: สินค้าสูญหาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าสูญหาย บันทึกบัญชีอย่างไร วิธีบันทึกบัญชี สินค้าสูญหาย ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย สินค้าเกินจากรายงาน สรรพากร สินค้าขาดจากรายงาน ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าขาดสต๊อก บันทึกบัญชีอย่างไร สินค้าขาดบัญชี