ขายของ ทางอินเตอร์เน็ท ต้องเสียภาษีหรือเปล่า


[Total: 2 Average: 5]

ขายของทางอินเตอร์เน็ทต้องเสียภาษีหรือหรือเปล่า มีหลักเกณฑ์ยังไงบาง

การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน 40(8) เงินได้ต้องนำมารวมกับรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา • การเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
 • ในกรณีที่ได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่
 • ติดป้ายแบบไหน ไม่ต้องเสียภาษีป้าย
 • ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคล ต้องเสียภาษีป้ายหรือเปล่า
 • ทำไมต้องเสีย ภาษีโรงเรือน หน้าที่ใครต้องเป็นผู้เสียภาษีนี้
 • คณะบุคคลต้องเสียภาษี และจัดการเอกสารอย่างไรครับ
 • สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

 • ขายของ ทางอินเตอร์เน็ท ต้องเสียภาษีหรือเปล่า

  วันที่: 4 ต.ค. 2555