ขายของ ทางอินเตอร์เน็ท ต้องเสียภาษีหรือเปล่า


ขายของทางอินเตอร์เน็ทต้องเสียภาษีหรือหรือเปล่า มีหลักเกณฑ์ยังไงบาง

การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน 40(8) เงินได้ต้องนำมารวมกับรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา



ขายของ ทางอินเตอร์เน็ท ต้องเสียภาษีหรือเปล่า

วันที่: 4 ต.ค. 2555