เงินให้กู้ยืมกรรมการ


เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร


ตามกฏหมายขอวกรมสรรพากร ไม่มีกำหนด ว่าต้องคิดอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมกรรมการในอัตราร้อยละเท่าไหร แต่ควรที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราตามเกณฑ์ของธนาคารค่ะ อาจจะยึดเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกลางก็ได้เงินให้กู้ยืมกรรมการ

วันที่: 3 พ.ค. 2557


Tags: กรรมการให้บริษัทยืมเงิน คิดดอกเบี้ย เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ แบบฟอร์มเงินยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ อยู่หมวดไหน เงินยืมกรรมการ ไม่คิดดอกเบี้ย ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ ภาษาอังกฤษ ลูกหนี้กรรมการคือ รายงานการประชุม ยืมเงินกรรมการ