ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมค่าขนส่งด้วยไหม


ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมค่าขนส่งด้วยไหม...?
ตอบ: +++ ถูกต้องค่ะ ค่าขนส่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตของกิจการ...เพราะค่าขนส่งเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายกับการผลิตของกิจการนั้นๆ ค่ะ +++

ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมค่าขนส่งด้วยไหม

วันที่: 3 พ.ค. 2557