การลงบัญชีค่าไฟฟ้า


ค่าไฟฟ้าของบริษัท (อยู่อาศัยด้วย) จะไม่ลงบัญชีได้หรือป่าวคะ ค่าใช้จ่าของบริษัทเยอะมากอยู่แล้ว ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เป็นชื่อของบริษัท
ตอบ: ให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงโดยดูว่าเป็นค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการหรือไม่ แม้ว่าชื่อใบเสร็จอาจจะไม่ใช่ชื่อของกิจการ หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการจริงก็ลงบัญชีของกิจการได้คะ 8)

การลงบัญชีค่าไฟฟ้า

วันที่: 5 พ.ค. 2557