นำรถมาใช้ในบริษัท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม


นำรถมาใช้ในบริษัทซึ่งเป็นรถยนต์ของกรรมการค่ะที่ยินยอมให้ใช้ค่ะ ไม่ทราบว่าจะนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ค่ะ wanwan029


นำรถมาใช้ในบริษัท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม

วันที่: 5 พ.ค. 2557