การลงบัญชี จ่ายเงินโบนัส ให้ลูกน้อง


จ่ายเงินโบนัสให้ลูกน้อง โดยคำนวณกำไรจากยอดขาย และผลประกอบการโดยรวมของปี่ที่แล้วจะลง บัญชียังไง

เงินโบนัสถือว่าเป็นผลประโยชน์ของลูกจ้าง ถ้าเจ้านายมีผลประกอบกำไร ก็ควรที่จะมีสิ่งตอบแทนแก่ลูกน้องที่ตั้งใจทำงาน เหนื่อยเพื่อบริษัทมาทั้งปี โดยการบันทึก ดังนี้

 

DR. โบนัสพนักงาน(ค่าใช้จ่าย)

          CR.เงินสด/เงินธนาคาร

 

เงินโบนัสพนักงานค้างจ่าย (Bonus Obligations) การบันทึกบัญชี ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินโบนัส

เดบิต เงินโบนัสจ่าย xx

          เครดิต เงินโบนัสค้างจ่าย xx

 

การคำนวณเงินโบนัส มีหลายวิธี ดังนี้

1. คำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แต่ก่อนหักโบนัส

2. คำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และโบนัส

3. คำนวณจากกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้แต่หลังหักโบนัส

4. คำนวณจากกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้และโบนัส  • การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับโบนัส

  • การลงบัญชี จ่ายเงินโบนัส ให้ลูกน้อง

    วันที่: 5 พ.ค. 2557


    Tags: โบนัสค้างจ่าย บวกกลับ การบันทึกบัญชีโบนัส เงิน โบนัส หัก ภาษี กี่ เปอร์เซ็นต์ การคำนวณโบนัส การบันทึกบัญชีเงินโบนัส ประกาศ จ่าย โบนัส ตัวอย่าง ประกาศ จ่าย โบนัส จ่าย โบนัส ให้ กรรมการ