ตัวเลขในใบเสร็จ ไม่ชัดต้องทำอย่างไรค่ะ


ตัวเลขในใบเสร็จรับเงินไม่ชัด ต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan017
ตอบ: ทำให้ชัดสิค่ะ wanwan037 wanwan038

ตัวเลขในใบเสร็จ ไม่ชัดต้องทำอย่างไรค่ะ

วันที่: 6 พ.ค. 2557