มีสามี ภรรยา ตั้งคณะบุคคล ได้หรือไม่


การตั้งคณะบุคคล โดยมีสามี ภรรยา และบุคคลที่ 3 ได้หรือไม่ ?
ตอบ: ถ้าสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ไม่ควรร่วมกันจดเป็นคณะบุคคลค่ะ แต่หากจะจดเป็นคณะบุคคลก็จะต้องมีบุคคลอื่นร่วมอยู่ด้วย เช่น 1. สามี 2. ภรรยา 3. บุคคลที่ 3 ( รุ่นน้อง, รุ่นพี่, เพื่อน ) - ทั้ง 1. , 2. , และ 3. มาร่วมกันจดเป็นคณะบุคคลได้ค่ะ - เฉพาะ 1. กับ 3. มาร่วมกันจดเป็นคณะบุคคลได้ค่ะ - เฉพาะ 2. กับ 3. มาร่วมกันจดเป็นคณะบุคคลได้ค่ะ **** แต่ 1. กับ 2. จะมาจดเป็นคณะบุคคลไม่ได้ค่ะ ( ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสกันแล้ว จะถือว่าเงินได้ของภรรยาเป็นเงินได้ของสามี )

มีสามี ภรรยา ตั้งคณะบุคคล ได้หรือไม่

วันที่: 6 พ.ค. 2557