ผมไม่ค่อยเข้าใจในการจดทะเบียนการค้า ประเภทร้านค้า ว่าเราทำอะไรได้บ้าง


ผมไม่ค่อยเข้าใจในการจดทะเบียนการค้า ประเภทร้านค้า/บุคคลธรรมดา ว่าเราทำอะไรได้บ้าง สามารถนำร้านค้าไปค้ำประกันกับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อได้หรือไม่ wanwan009


ผมไม่ค่อยเข้าใจในการจดทะเบียนการค้า ประเภทร้านค้า ว่าเราทำอะไรได้บ้าง

วันที่: 7 พ.ค. 2557