ซื้อทรัพย์สิน(เช่าซื้อ)


ซื้อทรัพย์สิน(เช่าซื้อ) อันไหนบันทึกค่าใช้จ่ายได้มากกว่ากัน
ตอบ: เช่าซื้อบันทึกค่าใช้จ่ายได้มากกว่า เพราะการเช่าซื้อเราบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายก็คือค่าเช่า แต่การซื้อธรรมดา เราไม่ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่ะ

ซื้อทรัพย์สิน(เช่าซื้อ)

วันที่: 7 พ.ค. 2557