ถามเพิ่มเติมกิจการใหม่ที่ว่าเป็นกิจการก่อสร้างนะครับ


ถามเพิ่มเติมกิจการใหม่ที่ว่าเป็นกิจการก่อสร้างนะครับ ว่าทำไมต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย wanwan020
ตอบ: กิจการก่อสร้างถือเป็นงานบริการค่ะ กฏหมายหำหนดให้กิจการประเภทนี้ ต้องหัก ณ ที่จ่ายค่ะ wanwan012

ถามเพิ่มเติมกิจการใหม่ที่ว่าเป็นกิจการก่อสร้างนะครับ

วันที่: 7 พ.ค. 2557