การกู้ยืมเงินกรรมการ


การกู้ยืมเงินกรรมการ ควรทำเป็นสัญญาเงินกู้ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินดีแบบไหนดีกว่ากันครับ ;D ;D
ตอบ: ทำเป็นสัญญาการกู้ยืมเงินดีกว่าค่ะ

การกู้ยืมเงินกรรมการ

วันที่: 8 พ.ค. 2557