ขอคืนหัก ณ ที่จ่ายได้ที่ไหน อย่างไรครับ ?


เปิดกิจการรับเหมา...ถูกหักภาษี ณ ที่่จ่าย 3% เห็นว่าสามารถขอคืนได้ ไม่ทราบขอคืนได้ที่ไหน ตอนไหนครับ...?
ตอบ: +++++ สามารถขอคืนได้ตอนยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี ในแบบ ภงด.90 ค่ะ ซึ่งเดี่ยวนี้ทางสรรพากรมีบริการให้ยื่นเสียภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้แล้วนะค่ะ แล้วรอจดหมายแจ้งจากทางกรมสรรพากรกลับมากค่ะ +++++

ขอคืนหัก ที่จ่ายได้ที่ไหน อย่างไรครับ ?

วันที่: 8 พ.ค. 2557