การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต


การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต สามารถแก้ไขที่อยู่ได้หรือไม่
ตอบ: 1) สามารถแก้ไขที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตได้ ในขณะที่ท่านลงทะเบียนตามแบบ ภอ.01(ก่อนได้รับ หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน) 2) ถ้าได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว และยังไม่ได้ยื่นแบบฯ การแก้ไขที่อยู่ต้องส่งหนังสือถึง สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอยกเลิกการลงทะเบียน 3) ถ้ายื่นแบบฯแล้ว ไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ได้

การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต

วันที่: 8 พ.ค. 2557