ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งแล้ว


ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งแล้ว แต่ยังไม่ไดปิดงบต้องทำอย่างไร wanwan010
ตอบ: ต้องปิดงบการเงินด้วยค่ะ wanwan038 wanwan038

ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งแล้ว

วันที่: 9 พ.ค. 2557