ทำงานกับบริษัท เวลาได้เงินเดือน โดนหัก 3% ตลอดเลย


สงสัยครับ ทำงานกับบริษัท software ที่หนึ่ง เวลาได้เงินเดือน โดนหัก 3% ตลอดเลย สงสัยมากครับ ว่าหัก ณ ที่จ่ายเกี่ยวข้องกับเงินเดือนด้วยหรอครับ :o :o
ตอบ: ในกรณีนี้คิดว่าท่านต้องเป็นผู้ที่รายได้ต่อเดือนค่อนข้างสูงค่ะ ถ้าในลักษณะอย่างนี้ท่านรับจ้างเขียน Sofware บริษัทมีสิทธิหัก ณ ที่จ่ายคุณค่ะ

ทำงานกับบริษัท เวลาได้เงินเดือน โดนหัก 3% ตลอดเลย

วันที่: 9 พ.ค. 2557