โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !!


โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !! >:( >:(
ตอบ: wanwan018 wanwan005 wanwan008
ตอบ: ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง
ตอบ: - หนังสือมอบอำนาจ ต.5 - หนังสือรับรองบริษัท- เอกสารอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรแจ้งค่ะ wanwan037 wanwan037 wanwan037

โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !!

วันที่: 9 พ.ค. 2557