วัดพระฝาง


วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 – 16.30ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน หมู่ 3 บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก วัดนี้มีชื่อเต็มว่า “วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ” เคยเป็นวัดที่จำพรรษาของ “เจ้าพระฝาง” เมืองสวางคบุรี ซึ่งอยู่ในสมณเพศแต่นุ่งห่มผ้าแดงและมิได้สึกเป็นฆราวาส ท่านได้ซ่องสุมผู้คนสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 เพื่อจะกู้เอกราช วัดพระฝางประกอบด้วย โบสถ์ อยู่ด้านหลังสุด มีบานประตูไม้แกะสลักสวยงาม พระธาตุเจดีย์ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์เดิมปรักหักพังไปมากจึงบูรณะใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระวิหารหลวง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เดิมประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน และมีบานประตูแกะสลัก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมาธิปไตย การเดินทาง วัดพระฝางอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1045 ถึงทางหลวงหมายเลข 11 เลี้ยวขวาไปทางพิษณุโลก 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายจากทางแยกเข้าไป 14 กิโลเมตรที่มา บทความและรุปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesน้ำตกแม่พูล (1)วนอุทยานต้นสักใหญ่ (1)อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน (1)เขื่อนสิริกิติ์ (1)วัดกลาง (1)
ตอบ: [center][b] wanwan016 +++++++++++++++ wanwan016[/b][/center]

วัดพระฝาง

วันที่: 10 พ.ค. 2557