บันทึกหักเงินประกันสังคมพนักงาน


หักเงินประกันสังคมจากพนักงาน บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
ตอบ: "บันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ" เดบิต เงินเดือน ประกันสังคม(ที่นายจ้างจ่ายสมทบ) เครดิต ประกันสังคมรอนำส่ง(นายจ้าง+ลูกจ้าง) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(ภ.ง.ด.1) เงินสด ตัวอย่างเช่น เดบิต เงินเดือน 10,000 ประกันสังคม(ค่าใช้จ่ายกิจการ) 500 เครดิต ประกันสังคมรอนำส่ง 1,000 เงินสด 9,500

เมื่อ: 10 พ.ค. 2557
32 ผู้ชม